Ne Kanatakè:ron

Ahkwesáhshne

Ne kaieronnítston tsi kionkwateróhon skáthne ne Kaná:ta ne Tsi kaná:taien tánon Ronwatiia’takarénies Koráhne enthonte’nién:tenhste ne ronakia’ke thiionkwehonwehserá:te tánon í:iah .Thi ionkwehonwehserá:te Kanatakè:ron aontahoti’nikonhratihéntho. Ia’teiakwakà:nere iaiakwatahsónteren aionkwaió’ten skáthne kionkwateróhon aiakwaterien’tatshén:ri iakaiéhston sénha ahonate’shennaién:ta’ne ne tetsiarónhkwen onkwanata’shòn:’a.

Ratsienhaienkó:wa Abram BenedictKanien’kéha Tsi ietsienhaientáhkhwa ne Ahkwesáhshne

Ne Kanien’kéha Tsi ietsienhaientáhkhwa ne Ahkwesáhshne

Ontawén:rate ne áhsen niwáhsen niiohserá:ke ontéhetste ne MCA ronahkhwíshron rotiio’tákie ahonterien’tatshén:ri ahonterihwaténkia’te ne ahontáthawi. Ronatste’niarónhskon ronte’niéntha akarihwahní:rate ne kaná:ta aontateniáhese tánon tóhsa ahonwatiniáhese thiká:te ne kakorahtsherakónhshon. Kí:ken sontónhnhete ón:ton tókara nikanónhsake wahatinonhsakétsko tánon wahonterihwahténkia’ten ne Ahkwesáhshne Ratitskó:ton ne Tsi ionteweienstahkhwaniónhkhwa, tkarihwaié:ri aoianerénhsera, tánon karíhton ratiianerenhserakwe’ní:io. Tsi náhe 1998, MCA thotirihwá:re ratiia’tarónnion tehotíhthare skáthne Koráhne kwató:ken iokwenhrá:ron ne Onkwehón:we Kaianerénhsera takaténion ne Ahkwesáhshne aoianerénhsera tánon tsi enwaterihwahtenkià:ton. Ón:wa wenhniserá:te, ratitsiénhaiens áhsen niiohserá:ke tsi na’tekónteren tsi tehonnikiohkwakénnies. Tékeni iawén:re nihá:ti ne Ratitsiénhaiens tsi Tsi Iokwenhrá:ron (kaié:ri nihá:ti ne othorè:ke nonkwá:ti áhsen niiokwèn:rare ) tánon shaiá:ta Ratsienhaienskó:wa enhonwatiia’tará:ko ne áhsen niiohserá:ke nikarì:wes.

Tsi nahò:ten ionkwarì:waien

Aionkwa’nikonhriióhake entewatateniáhese aontetewáhnhe’ne tánon ken’niaetewá:iere ne Ionkwaienà:’on onkwaianerénhsera tsi nikarì:wes enionkwaterien’tatshén:rion kieiokontáhkwen aontaionkwateróhon tánon aetewakwatá:ko ne sénha aionkwaia’tahnirónhake tsi tewanákere tánon tsi nén:we tahatikonhsotónkie.

Tsi nió:re ieió:ken

Tsi nén:we wa’kwarihwaientáhkwen

Ahkwesáhshne

Kanienʼkehá꞉ka

Ahkwesáhshne Tsi ionthonwaientáhkhwa Rotikwatakwenhákie Okióhkwa

Ne Kanien’kéha Tsi ietsienhaientáhkhwa ne Ahkwesáhshne ronathwistateweièn:ton Iekaia’taié:ri raoná:wen okióhkwa ne Ahkwesáhshne Tsi ionthonwaientáhhwa Rotikwatakwenhákie Okióhkwa (AHDC). Kí:ken okióhkwa ia’tenhshontkahrhaté:ni rotiienawá:kon ne 50% sha’tehoná:wen Tahoti’nikonhratihéntho ne Tsi Kaná:taien tsi ionthonwaientáhkhwa kanonhsó:ton skáthne ne Tsi Kaná:taien Tsi Ionthonwaientáhkhwa Rotikwatakwenhákie Okióhkwa.

Tsi Kaná:taien

Ne tsi ionthonwaientáhkhwa Onhwéntsia, enhatíhsere ne aioia’tahníhrha’ne ne karihwakweniénhtshera tánon ka’nikonhraienhtáhtshera tánon aiá:wens thí:ken, kí:ken aonhà:’ak kaio’ténhsera ó:ni tenkiátera’ne tsi ionkwatetshèn:’en ne sénha taiohshwátheke tsi nén:we tsi nia’onkwenonhákie ne aionkwatenro’seriióhake, aionkwaia’tahnirónhake tánon ka’sátste tsi wathwistatáhkwas tánon tsi teionkwatawén:rie akarihwakwatakwenhákie.

Kaná:ta ne Tsi Kaná:taienKanáthen ne Tsi Kaná:taien Kaniatarí:io

Kanáthen ne Tsi Kaná:taien Kaniatarí:io

Ne 1834, Tsi Kaná:taien kiokierénhton wa’konwaià:taren iokorahtsherá:ien ne Kiohro’shá:ka skanakeráhtshera tsi nón:we nihatì:teron. É:neken nonkwá:ti Koráhne. Skáthne wahonnón:ni ne Tsi Kaná:taien kana’tsheratákie tsi na’tekiátere 1834 tánon 1842, ne kaná:ta aó:wen rotikwatakwenhákie wa’ohshnó:ratshe ne iokwenhrá:ron tánon Tsi thonnonnià:tha ratihwistaién:nas tsi tkakorahtsherá:ien iotehiahrónkie hinterland ne kaná:ta tánon kanatakè:ron. Tsi kana’tsheratákie tánon wahonnón:ni ne wathonwakétskwas tsi niióhseres ne 1800’s tánon shikiotáhsawen 1900’s wa’kaio’tenhseraién:ta’ne tánon tsi na’tekanakehrahtsherátere ronahtenkià:ton nè:’e ne ioterihwahtenkia’tánion kaná:ta.

Tsi kaná:taien wahón:nise kénhne teiontohetstáhkhwa ne Tekionikiohkià:kon iokwèn:rare tsi niió:re akwé:kon ne Koráhne. Ón:wa wenhniseraténion, ne Kanáthen shé:kon tho ní:ioht iorihowá:nen tsi ionthonwaientáhkhwa tenhsatóhetste ne Kaná:ta tánon ronwatihonkará:wis ne kwáh aonhà:’ak kowá:nen kenkióhkwaien thonhtká:was tehonrenià:tha rati’nikòn:rare tehonrenià:tha tsi ionkia’tarohrókstha ne Koráhne.

Tsi Kaná:taien teiotonhnhéhtsheronte Kanatowá:nen skáthne ne kanonhsí:ios tekaiéhston ne enhatikwé:ni enhatikária’ke kanónhsa ronahtenkia’tánion ronate’shén:naien tánon onhwentsiakwé:kon aonten’nikonhrorià:ton.

Ne Kanáthen skáthne ne nia’té:kon Iote’shén:naien.

Tsi kaná:taien Tsi ionthonwaientáhkhwa Rotikwatakwenhákie Okióhkwa

The Cornwall Harbour Development Corporation (CHDC) was established to be a fifty-percent operator, contributor, and redeveloper of the Cornwall – Akwesasne Harbour Partnership, a joint local board with the Akwesasne Harbour Development Corporation (Mohawk Council of Akwesasne), effective June 30th, 2016.