Karihwahséhton kaianerénhsera

Ken’nikanatá:sa’as Onkwe’à:ke Tsi nén:we Rotikwatakwenhakie Okióhkwa

Ne Okióhkwa iotatshén:nare aontakáhnhe sarihwa’shòn:’a kari’wahséhton. Ì:’i, tsi niká:ien Ionkwathiatonhserateweiénston iakwentskó:ton raononkwe’ta’shón:’a, kahnhá:tshera tánon ronatahshnié:non entewatateniáhese ne Koráhne aó:wen aonhà:’ak aorihwa’shòn:’a Kiotatehnhè:’on tánon Tsi Karonwaráhere Aohiatonhsera’shòn:’a Aoianerénhsera. (“PIPEDA”)

Ne Okióhkwa karihwakwatákwas ón:wa nikahá:wi tánon io’nikonhraién:tat kaianerénhsera tánon tsi nenkaié:ren enkarihwakweniénhstake ne kari’wahséhton, orì:wa aonten’nikonhrará:ton Tánon raotirihwa’shòn:’a ahotiienawá:kon tánon eniorihwén:ta’on énhtshere ne tkaianerenhseraié:ri Kaianerénhsera tánon skáthne kwáh iekà:ien í:iah eh té:kare aontahatíhnhe’ne ne rotirihwa’séhton ne ahsénhaton kanenhraién:ton, raononkwe’ta’shòn:’a enwá:ton ienhatí:ko raoná:wen aonhà:’a raotirihwa’shòn:’a rotiienawá:kon ne Tsi Kaná:taien tánon ne Ken’nikanatá:sa’as Kaná:ta Tsi nén:we Rotikwatakwenhákie Okióhkwa ne ienhatí:ion’te ne akahiá:tonke ahatiri’wanón:ton ne Ohén:ton Í:rate Othé:nen aonsakakwatákwen ne orì:wa entsionníheke tóka teiotonhontsióhon, entkiatén:rohwe Onkwá:wen Kari’wahséhton Kaianerénhsera.

Ne ahseri’wón:ton ne aori:wa sá:wen sonhà:’ak orì:wa ahseri’wanón:ton takahna’netáhkwen nè:’e ne Okióhkwa aó:wen Kari’wahséhton Aoianerénhsera tóka ó:ni ahsathró:ri oh nahó:ten tesa’nikónhrhare, ahsathóntate iahsheiateri’waniéhton, onkonkwè:ta Ohén:ton Í:rate ne

Ken’nikanatá:sa’as Onkwe’à:ke Tsi nén:we Rotikwatakwenhakie Okióhkwa
Executive Director

208 Pitt Street P.O. Box 2
Cornwall, ON K6H 5R9
613-932-4333
info@mycommunityfutures.ca